Frågor och svar om Hedlundaskolan, Rödängsskolan och Grisbackaskolan

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

Utredningens förslag att Grisbackaskolan blir en skola med tre parallella årskurser F–6 förutsätter nybyggnationer på Grisbackaskolan för att inrymma såväl klassrum som ytor för fritidshem i enlighet med funktionsprogrammet för grundskolan och fritidshem.

Förslaget innebär att Grisbackaskolan succesivt blir en F–6-skola med 3 klasser per årskurs (tre paralleller).

Utredningen föreslår att först bygga ut Hedlundaskolan till en skola med två paralleller F–6. Rödängsskolan föreslås bli klar som en ombyggd och utbyggd skola för en parallell F–6 med inflyttning höstterminen 2025.

Behov av anpassningar och underhåll hanteras i andra processer.

Sidan publicerades