Frågor och svar om Östermalmsskolan

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

I utredningen föreslås en fördjupad utredning avseende hur man långsiktigt kan lösa behovet av lokaler för idrottsundervisning för Östermalmsskolans elever. Skoltomtens storlek gör det omöjligt att bygga en gymnastiksal där, det skulle ta bort nödvändig yta för skolgård.

Sidan publicerades