Inkomna åsikter

Processen

Inkomna åsikter

Åsikter och frågor har kunnat ställas vid möten och webbformulär under perioden 9 september till och med 15 oktober och svar har löpande uppdaterats på webben. Se svar på frågor här.

Tidigare genomförda möten

Utredarna har genomfört digitala informationsmöten under september med elevråd, personal och vårdnadshavare i Brännlands skola, Sörmjöle skola, grundsärskola samt Stöcke med omland. Syftet var att fånga in fler åsikter, synpunkter och frågeställningar. Svar på frågor som kommit in finns här.

Sidan publicerades