Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Klass för elever med autismspektrumtillstånd

Bräntbergsskolan AST är klasser för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd, årskurs 7–9. Här finns plats för cirka 30 elever. Våra lokaler finns på Bräntbergsskolan och ingår organisatoriskt i skolområde Nord.

Ansök senast vecka 48 (27 november 2020)

Vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Umeå kommun kan ansöka om plats till AST-klass årskurs 7–9. Till ansökan behöver diagnos och pedagogisk utredning styrkas.

Om verksamheten

I AST-klassen undervisas eleverna i mindre grupper på ca sex till sju elever och med personal knutna till gruppen. Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet. Undervisningen är individanpassad och utgår från elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov.

Pedagogiken bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumtillstånd. Det pedagogiska förhållningssättet innebär bland annat:

  • anpassningar och visuell tydlighet i undervisning och lärmiljö,
  • individanpassade arbetssätt och hjälpmedel,
  • nära samarbete med vårdnadshavare.

Eleverna ges möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa förutsättningar för självständighet. För att få ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling samarbetar skolan, i samråd med elev och vårdnadshavare, med andra viktiga verksamheter.

Kontakt

Helena Sundqvist
rektor Bräntbergsskolan 7-9/AST
090-16 56 14
070-950 76 61
helena.sundqvist@umea.se

Till Bräntbergsskolans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades