Klass för elever med autismspektrumtillstånd

Bräntbergsskolan AST har klasser för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd,
årskurs 7–9. Här finns plats för cirka 30 elever.

Om verksamheten

I AST-klassen undervisas eleverna i mindre grupper på cirka 6–7 elever och med personal knutna till gruppen. Under­visningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet. Undervisningen är individanpassad och utgår från elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov.

Pedagogiken bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumtillstånd. Det pedagogiska förhållningssättet innebär bland annat

  • anpassningar och visuell tydlighet i undervisning och lärmiljö
  • individanpassade arbetssätt och hjälpmedel
  • nära samarbete med vårdnadshavare.

Eleverna ges möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa förutsättningar för självständighet. För att få ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling samarbetar skolan, i samråd med elev och vårdnadshavare, med andra viktiga verksamheter.

Bräntbergsskolans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades