Klass för elever med rörelsehinder

På Ålidhemsskolan finns en klass för elever med rörelsehinder årskurs 6-9. Vår strävan är att klassen ska bestå av högst tio elever. Vårdnadshavare som har ett barn med rörelsehinder kan söka till rh-klassen.

Om verksamheten

I Rh-klassen får eleven möjlighet till undervisning i en handikappvänlig och lugn miljö tillsammans med andra jämnåriga. Eleven ges möjlighet att studera i en mindre grupp med väl anpassade resurser. Erfaren och välutbildad personal hjälper eleverna att utifrån sina behov och förutsättningar nå de uppsatta målen. Här ska eleverna trivas och känna gemenskap, vilket är en förutsättning för goda resultat.

Elev i rh-klass har också möjlighet att följa undervisningen i någon av skolans övriga klasser i ett eller flera ämnen efter egna önskemål. Under dessa lektioner kan man få stöd i form av assistenthjälp om behov finns.

Kontakt

Anna Rönnlund
rektor
076-144 18 96
anna.ronnlund@umea.se


Södra Ålidhemsskolans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till:

Ålidhemsskolan
Anna Rönnlund
Lärarstråket 1
907 32 Umeå

Sidan publicerades