Utbildningsspår

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadiet i en kommunal grundskola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6.

Detta för att ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor.

Utbildningsspår för elever i förskoleklass till och med årskurs 6

Skolområde Centrum-Norr

Botsmark skola F–3 – Flurkmark skola årskurs 4–6

Sandalidens skola F–3 – Hagaskolan årskurs 4–6

Skolområde Nord

Ersmark skola F–5 – Ersängsskolan årskurs 6

Östra Ersbodaskolan F–3 – Ersängsskolan årskurs 4–6

Skolområde Väst

Brännland skola F–3 – Backenskolan 4-6 (gäller fr o m läsåret 21/22)

Rödäng skola F–3 – Grisbackaskolan årskurs 4–6

Sörfors skola F–5 – Västangård skola årskurs 6

Överboda skola F–2 – Sörfors skola årskurs 3–5 – Västangård skola årskurs 6

Skolområde Öst

lnnertavle skola F–5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Skärgårdsskolan F–3 – Storsjöskolan årskurs 4–6

Sofiehemsskolan F–5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Tomtebogård skola F–3 – Sjöfruskolan årskurs 4–6

Sidan publicerades