Utbildningsspår

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadiet i en kommunal grundskola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6.

Detta för att ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor, se nedan.

Utbildningsspår för elever i förskoleklass till och med årskurs 6


Botsmark skola F–3 – Flurkmark skola årskurs 4–6

Brännland skola F–3 – Backenskolan 4-6

Ersmark skola F-5 - Ersängsskolan årskurs 6

lnnertavle skola F–5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Rödäng skola F-3 - Grisbackaskolan årskurs 4-6

Sandaliden skola F-3 - Hagaskolan årskurs 4-6

Skärgårdsskolan F–3 – Storsjöskolan årskurs 4–6

Sofiehemsskolan F–5 – Ålidhemsskolan årskurs 6

Sörfors skola F-5 - Västangård skola årskurs 6

Tomtebogård skola F–3 – Sjöfruskolan årskurs 4–6

Östra Ersbodaskolan F-3 - Ersängsskolan årskurs 4-6

Överboda skola F-2 - Sörfors skola årskurs 3-5 - Västangård skola årskurs 6

Sidan publicerades