Elevresor för elever i gymnasiet

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Du kan ansöka om busskort fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om din folkbokförings­adress är närmare än sex kilometer från skolan men du bor växelvis hos en vårdnadshavare som bor mer än sex kilometer från skolan är du berättigad till bidrag till elevresor om den vårdnadshavaren är skriven i Umeå kommun.

Avståndsmätning mellan bostad och skola sker med digital vägdatabas, GIS-system. Vid mätningen används adress­punkter och befintligt vägnät. Adresspunkterna inom Umeå kommun återfinns på ingång, det vill säga ytterdörr eller infart (gäller mestadels landsbygd). Skolornas adresspunkter ligger oftast på huvudentrén (se även ”Regler elevresor för gymnasieelever i Umeå kommun”).

Ansök om busskort

Elever folkbokförda i Umeå kommun

För att ansöka om busskort, kontrollera först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress på den digitala kartan.

Du som har växelvis boende, fyll i adressen till den vårdnadshavare vars bostad är mer än 6 kilometer från skolan.

Om du har problem att göra ansökan kontakta Informationen/Servicecenter på din skola.

Elever folkbokförda i annan kommun än Umeå kommun

Du som går på en kommunal skola i Umeå och bor i en annan kommun kan ansöka om busskort.

Så här loggar du in för att ansöka om busskort

För att ansöka om busskort behöver du som elev logga in för att identifiera dig.

Det finns tre möjligheter att logga in:

1. Logga in med Elev-AD
Om du ska börja gymnasiet till hösten och tidigare varit elev på en kommunal grundskola i Umeå kommun så loggar du in med dina tidigare användaruppgifter.

2. Logga in med mobilt Bank-ID
Läs mer om BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

3. Logga in med Freja eID Plus En kostnadsfri statligt godkänd mobil e-legitimation.
Läs mer om Freja eID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som går på en fristående skola kontaktar din skola för att göra en ansökan.

Observera att detta inte gäller för dig som bor i Vindelns kommun. Du ansöker själv om busskort enligt rutin hos Vindelns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du har fått busskort

Busskortet är en personlig värdehandling och innehåller två bussresor per skoldag inom Västerbotten och innefattar även vid behov resor med tåg och övergång till tätortstrafik i enlighet med Länstrafikens regler.

Om du avbryter dina studier, får inackorderingstillägg, flyttar så att du får kortare skolväg än sex kilometer eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort på en gång.

Borttappat busskort

Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt busskort kan du kontakta respektive skola. Då får du hjälp med att spärra kortet och beställa ett nytt. Det kostar 300 kronor att ersätta ett förlorat busskort.

Ersättning för resa när giltigt busskort inte fungerar

Länstrafiken meddelar att vissa busskort i samband med uppdatering kan lysa rött i läsaren på bussen. Detta trots att kortet fortfarande är giltigt. Elever som har varit tvungna att lösa biljett trots giltigt busskort kan ansöka om ersättning via Länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mot uppvisande av kvitto.

Det är viktigt att eleverna är tydliga med att det berodde på att busskortet inte fungerade trots giltig produkt och att de fyller i sitt busskortnummer i formuläret.

Länstrafiken ansvarar för att informera bussbolagen vid uppdateringar och att eleverna trots att busskortet lyser rött ändå ska få åka med mot uppvisande av busskort.

Rese-/kontantersättning

Du som får busskort och har mer än fyra kilometer från bostaden till busshållplats kan dessutom söka resetillägg via denna blankett. Ersättning utbetalas enligt Skatteverkets norm för skattefri reseersättning med egen bil, för de kostnader eleven har för resor mellan folkbokföringsadress och hållplats. Reseersättning uppgår till högst 1/30 av prisbasbeloppet.

Kontantersättning ges de hela kalendermånader som eleven har utgifter för resor mellan folkbokföringsadress och hållplatsen under ett läsår, det vill säga i normalfallet september-maj.

Ansökan om kontantersättning ska inkomma senast fyra veckor efter terminsstart (eller senast fyra veckor efter påbörjad utbildning). Utbetalning sker månadsvis. Det sker ingen utbetalning retroaktivt. Vid växelvis boende utbetalas endast kontantersättning/resetillägg för halva månaden.

Kontantersättning kan även ges för egenavgiften för resor som bekostas av det allmänna som exempelvis färdtjänst (se även ”Kontantersättning/resetillägg” i ”Regler elevresor för gymnasieelever i Umeå kommun”.

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad form av kollektivtrafik som finns till för dig som har särskilda behov och inte kan resa med buss till skolan.

Du måste ha ett tillstånd för att åka med färdtjänst och det söker du hos kommunen via Omsorg och hjälp. För att bli beviljad tillståndet ska du ha allvarliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Har du frågor och funderingar? Vänd dig till Omsorg och hjälp.

Mer information

Regler elevresor för gymnasieelever i Umeå kommun , 116.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Inackordering, reseersättning

Har du frågor och funderingar? Vänd dig till Informationen/Servicecenter på din skola.

Sidan publicerades