Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från sin folkbokförings­adress, kan välja att bo på studieorten. Det medför oftast högre levnadsomkostnader och man kan då ansöka om bidrag, inackorderingstillägg, till detta.

För att kunna prövas för inackorderingstillägg ska den sökande

  • vara inskriven i gymnasieskola
  • vara folkbokförd hos förälder i kommunen
  • vara mottagen i första hand
  • inte vara äldre än 20 år (man kan beviljas inackorderingstillägg till och med vårterminen det år man fyller 20 år)
  • studera på heltid
  • ha ett avstånd mellan hemmet och skolan på 40 kilometer enkel väg eller vid kortare avstånd ha en sammanlagd restid på minst två timmar och 45 minuter per dag.

Elever som är andrahandsmottagna till gymnasieutbildning i annan kommun omfattas inte av rätten till inackorderings­tillägg (förstahandsmottagen kan man endast bli till början av en utbildning).

Detta gäller dig som är elev på en kommunal gymnasieskola.

Vänd dig till CSN om du studerar vid en fristående gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Belopp per månad (september till maj)

Reseavstånd, kilometer

Belopp, kronor

Kommentar

0–174

1 590

(1/30 av prisbasbeloppet år 2021)

175–599

1 770


600–899

1 980


900–1 299

2 160


1 300 eller längre

2 350Inackorderingstillägg utbetalas med fyra utbetalningar under höstterminen, och fem utbetalningar under vårterminen. Totalt nio utbetalningar under läsåret september till maj. Ansökan om inackorderingstillägg handläggs vid skolstart eller under läsåret. Skriftligt beslut skickas ut om avslag eller beviljande.

Observera att ansökan görs för ett läsår i taget. Du behöver därför göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

För ej myndig elev skickar elevens vårdnadshavare in ansökan om inackorderingstillägg. Elev som är myndig vid ansökningstillfället måste själv skicka in ansökan om inackorderingstillägg. Det kan inte göras av vårdnadshavare.

Vid ändrade förhållanden

För att undvika återkrav är det viktigt att du anmäler eventuella förändringar som påverkar inackorderingstillägget. Till exempel studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör.

Bara ett tillägg

Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor, exempelvis busskort, kan inte utgå samtidigt. Alltså kan en elev aldrig beviljas både inackorderingstillägg och resetillägg och busskortet måste lämnas igen till skolan innan inackorderings­tillägg beviljas.

Läs informationen om inackorderingstillägg på den här sidan innan du fyller i formuläret. Ansökan kan undertecknas på två sätt; e-signering eller för hand.

Vid e-signering kan ansökan skickas in elektroniskt.

Ladda ner ansökningsblankett , 197.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Alternativt kontakta handläggare på Utbildningskontoret så får du en blankett hemskickad. Se nedan.

Skicka ansökan till

Umeå kommun
Utbildningskontoret
901 84 Umeå

Handläggningstider

Handläggning av ansökningar inför nästa läsår påbörjas månadsskiftet augusti/september.

Ansök hos andra kommuner

Sidan publicerades