Barn vid Hedlundaskola hämtar mat i matsalen

Mat i förskolan och skolan

I Umeå vill kommunens Måltidsservice servera goda, hälsosamma, klimatsmarta och anpassade måltider. Genom den offentliga måltiden bidrar vi till en god folkhälsa och en hållbarutveckling.

Information om skolmat på kommunens webbsida gäller för alla kök som hör till kommunens Måltidsservice. Det finns ett fåtal skolor och förskolor som inte Måltidsservice tillhandahåller maten till.

Kommunen söker skolmjölksstöd för alla förskolor, skolor och gymnasium. Syftet med EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.


Kontaktinformation till kommunens kök på förskolor

Förskola

Telefon

Typ av kök

E-post

Bergatrollet

090-16 54 61

Tillagningskök

kok.bergatrollet@umea.se

Berghem

090-16 19 72

Tillagningskök

kok.berghemfsk@umea.se

Blåkulla

090-16 26 54

Mottagningskök

kok.blakulla@umea.se

Brännan

090-16 27 24

Mottagningskök

kok.brannanpaviljongen@umea.se

Böle

090-16 25 75

Tillagningskök

kok.bole@umea.se

Dungen

090-16 37 82

Tillagningskök

kok.dungen@umea.se

Ejderdunet

090-16 55 86

Tillagningskök

kok.ejderdunet@umea.se

Eriksdal

0930-290 55

Tillagningskök

kok.eriksdal@umea.se

Ersdungen

090-16 46 05

Mottagningskök

kok.ersdungen@umea.se

Ersmark

090-16 45 88

Mottagningskök

kok.ersmark@umea.se

Flurkmark

090-16 50 14

Tillagningskök

kok.flurkmark@umea.se

Fröhuset

090-16 20 04

Tillagningskök

kok.frohuset@umea.se

Gitarren

090-16 54 41

Mottagningskök

kok.gitarren@umea.se

Glaciären

090-16 56 67

Tillagningskök

kok.glaciaren@umea.se

Granbacken

090-16 40 09

Produktionskök

kok.granbacken@umea.se

Grönstenen

090-16 48 74

Tillagningskök

kok.gronstenen@umea.se

Haga

090-16 26 21

Mottagningskök

kok.hagafsk@umea.se

Hallbacken

090-16 31 31

Tillagningskök

kok.hallbacken@umea.se

Hedlunda

090-16 27 25

Tillagningskök

kok.hedlunda@umea.se

Hissjö

090-16 28 94

Tillagningskök

kok.hissjo@umea.se

Hörnan

090-16 35 62

Tillagningskök

kok.hornan@umea.se

Karet

090-16 45 48

Tillagningskök

kok.karet@umea.se

Karusellen

090-16 35 61

Tillagningskök

kok.karusellen@umea.se

Klumpen

090-16 22 69

Mottagningskök

kok.klumpen@umea.se

Kompassen

090-16 32 32

Mottagningskök

kok.kompassen@umea.se

Kornetten

090-16 54 57

Mottagningskök

kok.kornetten@umea.se

Kragen

090-16 57 95

Mottagningskök

kok.kragen@umea.se

Kungsgården

090-16 20 17

Tillagningskök

kok.kungsgarden@umea.se

Linnéan

090-16 19 86

Tillagningskök

kok.linnean@umea.se

Luvan

090-16 20 98

Mottagningskök

kok.luvan@umea.se

Marieberg

090-16 56 48

Mottagningskök

kok.marieberg@umea.se

Mariehem

090-16 56 28

Mottagningskök

kok.mariehem@umea.se

Missionären

090-16 50 39

Tillagningskök

kok.missionaren@umea.se

Mjölken

090-16 45 61

Tillagningskök

kok.mjolken@umea.se

Myrstacken

090-16 27 80

Mottagningskök

kok.myrstacken@umea.se

Målaren

090-16 60 86

Tillagningskök

kok.malaren@umea.se

Månskenet

090-16 47 17

Mottagningskök

kok.manskenet@umea.se

Måttet

090-16 46 17

Tillagningskök

kok.mattet@umea.se

Paletten

0930-290 81

Mottagningskök

kok.paletten@umea.se

Pilbacken

070-298 45 09

Tillagningskök

kok.pilbacken@umea.se

Plommonet

090-16 37 69

Tillagningskök

kok.plommonet@umea.se

Prosten

090-16 50 60

Tillagningskök

kok.prosten@umea.se

Reveljen

090-16 20 51

Tillagningskök

kok.reveljen@umea.se

Rosendahl

090-16 30 23

Tillagningskök

kok.rosendahls@umea.se

Rymden

090-16 53 12

Tillagningskök

kok.rymden@umea.se

Sanda

090-16 30 67

Tillagningskök

kok.sanda@umea.se

Sandaliden

090-16 27 09

Mottagningskök

kok.sandaliden@umea.se

Sandbacken

090-16 20 08

Tillagningskök

kok.sandbacken@umea.se

Sandgärdan

0930-291 35

Mottagningskök

kok.sandgardan@umea.se

Sandvik

090-16 31 84

Mottagningskök

kok.sandvik@umea.se

Skattelden

090-16 36 81

Tillagningskök

kok.skattelden@umea.se

Slöjdaren

090-16 40 43

Mottagningskök

kok.slojdaren@umea.se

Smeden

090-16 52 49

Tillagningskök

kok.smeden@umea.se

Smöret

090-16 45 08

Mottagningskök

kok.smoret@umea.se

Snöflingan

090-16 20 63

Tillagningskök

kok.snoflingan@umea.se

Solbacken

090-16 42 40

Tillagningskök

kok.solbacken@umea.se

Stengången

090-16 48 54

Tillagningskök

kok.stengangen@umea.se

Stengärdan

090-16 19 87

Tillagningskök

kok.stengardan@umea.se

Storsjö

090-16 35 59

Tillagningskök

kok.storsjofsk@umea.se

Stöcke

090-16 28 18

Tillagningskök

kok.stocke@umea.se

Sörfors

090-16 28 37

Mottagningskök

kok.sorforsfsk@umea.se

Tallkotten

090-16 32 99

Mottagningskök

kok.tallkotten@umea.se

Tanden

090-16 48 47

Tillagningskök

kok.tanden@umea.se

Tavelsjö

090-16 27 54

Tillagningskök

kok.tavelsjo@umea.se

Teleskopet

090-16 60 75

Tillagningskök

kok.teleskopet@umea.se

Tomtebogård

090-16 57 63

Tillagningskök

kok.tomtebogard@umea.se

Tränset

090-16 27 49

Tillagningskök

kok.transet@umea.se

Tvillingen

090-16 45 51

Mottagningskök

kok.tvillingen@umea.se

Uven

090-16 32 75

Tillagningskök

kok.uven@umea.se

Västangård

090-16 51 96

Mottagningskök

kok.vastangardfsk@umea.se

Växthuset

090-16 20 89

Tillagningskök

kok.vaxthuset@umea.se

Ängsgården

090-16 19 89

Tillagningskök

kok.angsgarden@umea.se

Överboda

090-16 49 86

Tillagningskök

kok.overboda@umea.se


Kontaktinformation till kommunens kök på grundskola

Grundskola

Telefon

Typ av kök

E-post

Backen

090-16 50 66

Tillagningskök

kok.backen@umea.se

Berghem

090-16 27 33

Tillagningskök

kok.berghem@umea.se

Botsmark

090-16 27 79

Mottagningskök

kok.botsmark@umea.se

Brännland

090-16 49 83

Tillagningskök

kok.brannland@umea.se

Bräntberg

090-16 56 12

Tillagningskök

kok.brantberg@umea.se

Bullmark

090-16 27 83

Tillagningskök

kok.bullmark@umea.se

Böleang

090-16 52 95

Tillagningskök

kok.boleang@umea.se

Carlshöjd

090-16 47 87

Tillagningskök

kok.carlshojd@umea.se

Ersdungen

090-16 46 05

Mottagningskök

kok.ersdungen@umea.se

Ersmark

090-16 45 88

Mottagningskök

kok.ersmark@umea.se

Ersäng

090-16 44 25

Tillagningskök

kok.ersang@umea.se

Flurkmark

090-16 50 14

Tillagningskök

kok.flurkmark@umea.se

Grisbacka

090-16 26 39

Mottagningskök

kok.grisbacka@umea.se

Grubbe

090-16 26 74

Tillagningskök

kok.grubbe@umea.se

Haga produktionskök

090-16 27 01

Tillagningskök

kok.haga@umea.se

Haga skolrestaurang

090-16 27 00

Mottagningskök

kok.haga@umea.se

Hedlunda

090-16 27 25

Tillagningskök

kok.hedlunda@umea.se

Hissjö

090-16 28 94

Tillagningskök

kok.hissjo@umea.se

Hörnefors centralskola

0930-291 74

Tillagningskök

kok.horneforscentralskola@umea.se

Innertavle

070-574 68 87

Mottagningskök

kok.innertavle@umea.se

Linblomman

090-16 59 13

Tillagningskök

kok.linblomman@umea.se

Marieberg

090-16 56 48

Mottagningskök

kok.marieberg@umea.se

Mariehem

090-16 56 28

Mottagningskök

kok.mariehem@umea.se

Obbola

090-16 31 93

Tillagningskök

kok.obbola@umea.se

Röbäck

090-16 59 29

Mottagningskök

kok.roback@umea.se

Rödåsel

090-16 28 95

Tillagningskök

kok.rodasel@umea.se

Rödang

090-16 54 24

Mottagningskök

kok.rodang@umea.se

Sandaliden

090-16 27 09

Mottagningskök

kok.sandaliden@umea.se

Sandvik

090-16 31 84

Tillagningskök

kok.sandvik@umea.se

Sjöfruskolan

090-16 58 17

Tillagningskök

kok.sjofruskolan@umea.se

Sofiehem

090-16 28 12

Mottagningskök

kok.sofiehem@umea.se

Storsjö

090-16 31 56

Tillagningskök

kok.storsjo@umea.se

Skärgårds

090-16 31 78

Tillagningskök

kok.skargards@umea.se

Stöcke

090-16 28 08

Tillagningskök

kok.stocke@umea.se

Stöcksjö

090-16 27 96

Tillagningskök

kok.stocksjo@umea.se

Sävar

090-16 40 71

Tillagningskök

kok.savar@umea.se

Sörfors

090-16 28 77

Mottagningskök

kok.sorfors@umea.se

Sörmjöle

090-16 28 21

Tillagningskök

kok.sormjole@umea.se

Tavelsjö

090-16 27 54

Tillagningskök

kok.tavelsjo@umea.se

Tegs Central

090-16 53 14

Mottagningskök

kok.tegscentral@umea.se

Tomtebogård

090-16 57 63

Tillagningskök

kok.tomtebogard@umea.se

Täfteå

090-16 27 73

Tillagningskök

kok.taftea@umea.se

Västangård

090-16 51 93

Mottagningskök

kok.vastangard@umea.se

Södra Ålidhem

090-16 47 45

Mottagningskök

kok.sodraalidhem@umea.se

Norra Ålidhem

090-16 47 49

Tillagningskök

kok.norraalidhem@umea.se

Östermalm

090-16 30 08

Mottagningskök

kok.ostermalm@umea.se

Östra Ersboda

090-16 44 77

Tillagningskök

kok.ostraersboda@umea.se

Östteg

090-16 51 47

Tillagningskök

kok.ostteg@umea.se

Överboda

090-16 49 86

Tillagningskök

kok.overboda@umea.se

Kontaktinformation till kommunens kök på gymnasieskolor

Gymnasieskola

Telefon

Typ av kök

E-post

Dragon

090-16 52 01

Tillagningskök

koket.dragon@umea.se

Forslunda

090-16 41 70

Tillagningskök

koket.forslunda@umea.se

Maja Beskow

090-16 30 05

Tillagningskök

majabeskowkok@umea.seKontaktinformation till kommunens kök inom äldreomsorgen

Område

Telefon

Typ av kök

E-post

Bruksbacken VO

090-16 40 81

Tillagningskök

kok.bruksbacken@umea.se

Hemgården VO

090-16 21 72

Mottagningskök

kok.hemgarden@umea.se

Holmsund Briggen VO

090-16 35 71

Tillagningskök

kok.holmsund@umea.se

Lundagård VO

090-16 20 95

Tillagningskök

kok.lundagard@umea.se

Nordstjärnan VO

090-16 60 41

Tillagningskök

kok.nordstjarnan@umea.se

Solgårdens VO

0930-291 49

Tillagningskök

kok.solgarden@umea.se

Tegelslagaren, portionsmat

090-16 48 90

Tillagningskök

tegelslagaren@umea.se

Relaterade länkar

Sidan publicerades