Upphandling

Upphandlingsbyrån

Upphandlingsbyrån är den centrala enhet som sköter Umeå kommuns upphandlingar.

Vid en livsmedelsupphandling följs Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det ställs krav på leverantörens förmåga och kompetens samt krav på livsmedlen avseende social- och etiska, miljö, djurskydd och kvalitet i enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav. I förfrågningsunderlaget ingår även de gällande lokalproducerade samt ekologiska målen.

För att öppna upp för flera olika leverantörer delas livsmedelsupphandlingen upp i flera delar. Förutom en huvudleverantör finns separata avtal gällande potatis/rotsaker, frukt och grönt, bröd, kaffe och mejeriprodukter.

Kvalitet

Måltidsservice genomför löpande kvalitetstester på de livsmedel som används i matlagningen. Kvalitetstesterna genomförs av en grupp kockar som är utbildade i sensorik. De testar och betygsätter fyra olika kriterier; hanterbarhet vid tillagning, färg och utseende, smak och doft vid servering samt konsistens vid servering. De olika kriterierna är i sin tur nedbrutna i flera olika moment. Om en vara får underkänt i testerna tas de bort från anbudet.

Sidan publicerades