Specialkost och behovsanpassade måltider i förskolan och skolan

Om ett barn av medicinska skäl inte kan äta den mat som serveras, kan barnet få måltider som motsvarar ordinarie meny, med livsmedel som är säkra och ändamålsenliga.

Det går också att få vegetarisk kost med eller utan fisk, vegansk mat, mat som är fri från fläsk, kött och blod. Vi erbjuder också behovsanpassade måltider med anledning av funktions­hinder.

Måltidsservice erbjuder inte specialkost för någon form av så kallad diet.

Hur ansöker jag om specialkost eller behovsanpassad måltid?

För att få specialkost eller anpassad måltid görs en ansökan via ett digitalt formulär (länk nedan).

För specialkost och behovsanpassad måltid ska ett utdrag ur sjukjournal eller intyg som styrker behovet visas upp för kökspersonalen.

Sjukfrånvaro

Information för vårdnadshavare till barn med specialkost:

  • För att minska matsvinn och onödigt arbete, kontakta köket när ditt barn är sjukt och när hen är tillbaka.
  • Om du inte har meddelat sjukdom eller annan frånvaro inom 2 veckor slutar specialkosten att tillagas.

Hur gör man ansökan/anmälan/förändringsansökan?

Du som är vårdnadshavare gör ansökan och anmälan av specialkost. Den gäller tills vidare, tills du gör en förändringsansökan.

När ska jag göra en ny ansökan?

  • vid förändring, till exempel när allergier växer bort eller tillkommer (tänk på att alltid ange alla allergen även om ansökan är en komplettering)
  • när barnet ska byta från förskola till skola, byta skola, börja gymnasium eller sluta i kommunal skola

Styrka allergi/överkänslighet

Vårdnadshavare till barn/elever som har diagnosticerad allergi/överkänslighet, ska snarast möjligt, lämna ett utdrag ur sjukjournal där relevant diagnos/överkänslighet framgår, alternativt ett intyg från vården om man redan har ett sådant. Intyg/utdrag ur sjukjournaler visas upp för kökspersonalen.

Om barnet inte har en diagnostiserad allergi

Om vårdnadshavare misstänker en allergi/överkänslighet, men inget medicinskt underlag finns, tar elev tillsammans med vårdnadshavare kontakt med skolsköterska inom elevhälsans medicinska del vid skolstart. Skolsköterskan gör en bedömning, skriver ett intyg och kontaktar köket, och vårdnadshavaren skriver en ansökan om specialkost. Ingen ytterligare läkarkontakt krävs efter kontakt med skolsköterskan. Om specialkosten inte ger effekt, kontaktar vårdnadshavare vården för vidare utredning och diagnos alternativt att skolsköterskan skriver en remiss. Man kan förstås ta kontakt med vården direkt om man vill det. Under tiden, tills intyg inkommit, serveras specialkosten till barnet.

Övrig specialkost

Inget utlåtande från vården krävs för att få vegansk mat, mat som är fri från fläsk, kött och blod, och vegetarisk kost plus/minus fisk.

Särskilda rutiner för förskolan

Anmälan och ansökan görs som ovan. Utdrag ur sjukjournal där relevant diagnos/överkänslighet anges är önskvärd, men inget krav för barn i förskolan. Om barnet däremot har en kombination av flera olika typer av överkänslighet ska utdrag ur sjukjournal lämnas. För barn i förskolan krävs inte kontakt med elevhälsan/vården för att testa att utesluta allergi/överkänslighet. Om vårdnadshavare efter testperiod misstänker överkänslighet, bör kontakt tas med vården. När barnet börjar skolan måste en ny ansökan/anmälan om specialkost göras enligt ovanstående information.

Sidan publicerades