Frågor och svar om specialkost

Måste vi ansöka om specialkost för vårt barn som är nötallergiker? Ni har väl inga nötter i er mat?

I Måltidsservice kök får det inte finnas nötter, mandel eller sesamfrö. Det är livsmedel som Livsmedelsverket rekommenderar att vi inte har i skolan, därför förekommer det inte nötter i skolmaten. Det kan förekomma spår av dessa i några av de livsmedel vi använder. Råvaror med spår av får inte serveras till matgäster med allergi mot dessa. Det är därför viktigt att ansökan om specialkost lämnas in.

Måltidsservice har ingen kännedom om det finns nötter i skolans övriga lokaler.

Vi har sedan tidigare lämnat in ett läkarintyg, måste vi nu lämna in ett till?

Finns det ett intyg från läkare/dietist sedan förut på skolan/förskolan så behövs det inget nytt.

Måste man förnya ansökan och utraget ur sjukjournalen varje år?

Nej, skicka in en ansökan vid start i skola eller förskola, komplettera med utdrag ur sjukjournal. En ny ansökan behöver endast göras vid byte av (kommunal) skola. Blir det förändring eller om man vill avsluta specialkosten fyller man i förändrings/avslutningsblanketten. Innebär förändringen en utökning av kosten behövs ett nytt besök hos vården eller hos skolsköterska.

Mitt barn behöver egen matsedel av andra skäl, och har tidigare fått det endast genom att lämna specialkostansökan. Måste vi nu besöka vården?

Nej. Barn och ungdomar som har andra skäl, till exempel det vi benämner som NPF (neuropsykiatriska funktionshinder), och som har svårigheter att få matsituationen att fungera i skolan, kan i samråd med köket få hjälp genom olika anpassningar. För att barnet/eleven ska få rätt anpassning behövs ofta samverkan mellan elevhälsoteam och kök.

Sidan publicerades