Nationella minoritetsspråk

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det betyder att eleven har rätt att läsa språket även om det är ett nybörjarspråk. Det gäller i grundskolan, special­skolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

I Umeå kommun erbjuds elever som läser nationella minoritetsspråk i grundskolan 120 minuter undervisningstid per vecka. Det gäller även elever i förskoleklass.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebär att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen.

Undervisning i nationella minoritetsspråk startar med förutsättning att det finns en lämplig lärare i det aktuella språket.

Ansökan för grundskolan öppnar 15 februari. Sista datum för ansökan är 30 april.

För elever på fristående grundskolor, vänd dig till skolans rektor.

Elever som i dag läser modersmål på gymnasiet och vill ansöka till ytterligare kurs läsåret 2021/2022 har ansöknings­period mellan 1 mars till 31 maj.

För nyansökningar till Modersmål 1 är ansökningsperioden 1 mars till 10 september. Sena ansökningar för elever som inte har möjlighet att ansöka under ordinarie ansökningsperiod är möjlig fram till 30 september. Vi kan dock inte garantera undervisning för elever som söker efter den 10 september.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor

Sidan publicerades