Nationella minoritetsspråk

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det betyder att eleven har rätt att läsa språket även om det är ett nybörjarspråk. Det gäller i grundskolan, special­skolan, sameskolan, anpassad grundskola*, gymnasieskolan och anpassag gymnasieskola*.

I Umeå kommun erbjuds elever som läser nationella minoritetsspråk i grundskolan 120 minuter undervisningstid per vecka. Det gäller även elever i förskoleklass.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebär att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen.

Undervisning i nationella minoritetsspråk startar med förutsättning att det finns en lämplig lärare i det aktuella språket.

*Grundsärskola och gymnasiesärskola byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola 2 juli 2023.

Grundskolan

Ansökan för grundskolan öppnar 15 februari. Sista datum för ansökan är 30 april.

För elever på fristående grundskolor, vänd dig till skolans rektor.

Gymnasiet

Elever som nu går i årskurs 9 och som önskar läsa Modersmål 1 på gymnasiet ansöker via gymnasiewebben i samband med att gymnasievalet görs.

Elever som nu går i årskurs 9 och som kommer börja på introduktionsprogram eller anpassad gymnasieskola* höstterminen 2022 ansöker om modersmål via ansökninsblanketten nedan. Ansökningsperioden är mellan 1 mars och 10 september. Vi kan dock inte garantera undervisning för elever som söker efter den 10 september.

Elever som nu går på gymnasiet och som läser eller önska läsa modersmål och vill ansöka till ytterligare kurs läsåret 2022/2023 ansöker via ansökningsblanketten nedan. Ansökningsperioden är mellan 1 mars och 31 maj. Vi kan inte garantera undervisning för elever som söker efter den 31 maj.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

Elever som flyttar in under pågående läsår och vill läsa modersmål årskurs 9 på språkindtroduktion kan kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet.

*Gymnasiesärskola byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola 2 juli 2023.

Sidan publicerades