Studiehandledning

Studiehandledning för elevens språk- och kunskapsutveckling.

En elev i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiet och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till studie­handledning på sitt starkaste språk i skolans olika ämnen och kurser.

Handledningen ska eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket. Rektor för eleven kan ansöka om studiehandledning.

Handledning kan ges inför en lektion, under eller efter. Hur studiehandledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska.

Sidan publicerades