Nyhetsarkiv

  • Behöver du ansöka om skolskjuts för hösten?

    Har ditt barn växelvis boende, vistas deltid på fritidshem eller har ni valt en annan skola än anvisad? Ansök om skolskjuts senast 1 juni för att ditt barn ska...
  • Förändras ditt barns skolgång hösten 2021?

    Om ni har sökt och fått plats på fristående skola i kommunen, skola i en annan kommun, statlig skola eller om ni flyttar utomlands behöver ni säga upp ert barns...