Nyhetsarkiv

  • Högstadiet upplevs tryggt även under pandemin

    Årets elevenkät i grundskolan 7–9 och för grundsärskolan 1–9 visar mycket positiva resultat. Eleverna tycker att lärarna är väldigt skickliga på att undervisa o...
  • Ansök om skolskjuts inför hösten

    Om ditt barn har växelvis boende, vistas deltid på fritidshem eller om ni har valt annan skola än anvisad ska du ansöka om skolskjuts senast 1 juni inför skolst...
  • Förändras ditt barns skolgång hösten 2022?

    Om ni sökt och fått plats för ert barn på fristående skola, skola i en annan kommun, statlig skola eller om ni flyttar från Umeå kommun behöver ni meddela förän...