Nyhetsarkiv

 • Högstadiet upplevs tryggt även under pandemin

  Årets elevenkät i grundskolan 7–9 och för grundsärskolan 1–9 visar mycket positiva resultat. Eleverna tycker att lärarna är väldigt skickliga på att undervisa o...
 • Ansök om skolskjuts inför hösten

  Om ditt barn har växelvis boende, vistas deltid på fritidshem eller om ni har valt annan skola än anvisad ska du ansöka om skolskjuts senast 1 juni inför skolst...
 • Förändras ditt barns skolgång hösten 2022?

  Om ni sökt och fått plats för ert barn på fristående skola, skola i en annan kommun, statlig skola eller om ni flyttar från Umeå kommun behöver ni meddela förän...
 • Ansök om plats på fritidshem

  Fritidshemmet öppnar 1 augusti efter sommarstängningen och erbjuder plats medan du som föräldrar arbetar eller studerar. Plats på fritidshemmet är avgiftsbelagd...
 • Skolan upplevs trygg även under pandemin

  Årets elevenkät i förskoleklass och årskurserna 1–6 visar mycket positiva resultat. Eleverna oavsett ålder ger skolan högt resultat gällande trygghet. Elevernas...
 • Elever ska få påverka skolmaten

  Genom det EU-finansierade projektet SchoolFood4Change kan totalt 3 000 europeiska skolor skapa hållbar och hälsosam skolmat i samarbete med WWF. Målet är att på...
 • Placeringsbesked inför höstens skolstart

  Onsdag 2 mars får du som är vårdnadshavare besked om skolplacering inför förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2022. Nästan alla som har önskat kommunal sk...
 • Ansök om plats i förskola i höst

  Om ditt barn (1–5 år) ska börja förskolan i augusti, september eller senare i höst är det nu dags att ansöka om plats via kommunens e-tjänst.