Ett enormt fält med solrosor

Barn önskar hållbar framtid med tusentals solrosor

Med över 6 000 egensådda solrosor skickar Umeås förskolebarn en önskan om en hållbar framtid i samband med FN:s världsmiljödag 5 juni. 7 juni planteras alla tusentals solrosor längs Rådhusesplanaden för att växa sig starka och höga i det offentliga rummet. En påminnelse om att värna miljön, människorna och grönskan för att Umeås barn ska få blomstra i full potential i stadens framtid.

Barn på fler än 80 kommunala och fristående förskolor och familjedaghem arbetar med lärande för hållbar utveckling.

– Barnen sår, vattnar och ser fröet växa. När solrosorna planteras ut blir det ett spännande utflyktsmål att se blommorna utvecklas med årstiderna. Det är ett cirkulärt projekt då vi till hösten kan ta hem växter som vissnar, blad som ramlat av och plocka ut frön som kan användas igen nästa vår, säger Ida Lundmark, rektor.

Projektet sker i samarbete med Naturskolan, Ideán, Nätverket Luren och Gator och parker och är nytt för i år när Umeå firar 400 år.

– Vi har sikte på framtiden, att projektet ska fortsätta och tillhöra barnen. Vi vill synliggöra att barnen ska få ta plats, göra sina röster hörda och uppleva en levande natur och miljö, säger Ida Lundmark.

Sidan publicerades