Beslut om skolplacering inför skolstart hösten 2023

Torsdag 23 februari får vårdnadshavare till cirka 2 600 elever beslut om skolplacering i förskoleklass eller årskurs 7 på kommunal skola. Nästan alla som önskat kommunal skola har fått sina förstahandsönskemål uppfyllda.

Av de som önskat kommunal skola i årskurs 7 har cirka 99 procent fått sitt förstahandsönskemål. Totala antalet elever är något färre än förra året och det är endast Tegs centralskola som har fått fler ansökningar än de har elevplatser i årskurs 7.

De flesta har fått sitt förstahandsönskemål inför förskoleklass

85 procent av 6-åringarna har fått skolplacering på kommunal skola till förskoleklass. Av dem har 98 procent fått sitt förstahandsönskemål.

Det är ungefär lika många 6-åringar som ska börja förskoleklass nu som föregående år. Efter genomförd skolplacering till förskoleklass höstterminen 2023 finns det för närvarande inga lediga elevplatser i nio kommunala skolor.

– Det är glädjande att Umeå kommun kan uppfylla nästan alla vårdnadshavares förstahandsönskemål. Det har dock inte varit möjligt för alla sökande att få plats på Backens skola, Carlshöjdskolan, Grisbackaskolan, Hagaskolan, Mariebergskolan, Rödängskolan, Sofiehemskolan, Stöcksjö skola samt Tavelsjö skola, säger Agneta Sjöstedt, enhetschef Pedagogiska placeringsenheten.

Vårdnadshavare som önskar byta skolplacering kan skicka in en ansökan via kommunens e-tjänst. Det gäller även de som önskar skola för att man flyttar till eller inom kommunen. Beslut om ny skolplacering kan ske ända fram till skolstart, exempelvis om elever flyttar eller byter skola. Lediga platser fördelas då enligt kommunens urvalsregler till barn vars vårdnadshavare ansökt om byte av skola. Mer information: www.umea.se/sokaskola

Att göra efter placeringsbeslut

När du som vårdnadshavare har fått placeringsbeslutet är det dags att ansöka eller säga upp fritidshemsplats, ansöka om skolskjuts vid exempelvis växelvis boende eller ansöka om modersmålsundervisning inför skolstart.

– Alla dessa förberedelser underlättar skolans fortsatta planering av personalbemanning, klassindelningar, scheman och annat som ska vara klart innan sommaren, säger Agneta Sjöstedt.

Kontakt

Om du har frågor om skolplaceringsbeslutet, kontakta:

Pedagogiska placeringsenheten
090-16 66 50
ppeskola@umea.se

Sidan publicerades