Elever som tar för sig av skolmat.

Elever ska få påverka skolmaten

Genom det EU-finansierade projektet SchoolFood4Change kan totalt 3 000 europeiska skolor skapa hållbar och hälsosam skolmat i samarbete med WWF. Målet är att påverka 600 000 barn och ungdomar i tolv europeiska länder, som sedan ska sprida budskapet vidare. Umeå kommuns skolelever kommer att vara med och påverka.

Under våren kommer ett antal grundskolor och gymnasium i Umeå kommun erbjudas att vara med i EU-projektet SchoolFood4Change.

 – Vi är glada över det här internationella samarbetet. Vi ser det som en fin möjlighet för Umeå kommun att öka förståelsen och stärka arbetet kring lokalproducerad och ekologisk matproduktion tillsammans med våra elever, säger Janet Ågren, (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Eleverna kommer få ta del av matutbildningar, odling, kunskap om hållbar utveckling och få vara med och påverka. Det kommer också finnas möjligheter för ett visst utbyte mellan olika skolor som är med i projektet. I Umeå kommun samordnar verksamheterna Miljö-och hälsoskydd, Måltidsservice, Upphandling och Naturskolan i projektet.

Samla viktiga aktörer vid samma bord

SchoolFood4Change samordnas av den europeiska organisationen ICLEI – Local Governments for Sustainability. Projektet startade i januari 2022 och ska pågå i fyra år. Tanken är att resultaten ska kunna kopieras i andra städer och institutioner inom och utanför EU.

– Syftet med SchoolFood4Change är att samla alla viktiga aktörer vid ett och samma bord. Alla, från elever, föräldrar och lärare, bönder, kockar och måltidspersonal till experter för hållbar matupphandling, föreningslivet och lokala företag ska vara med, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

SchoolFood4Change fokuserar på tre delar:

  • Nyskapande sätt att få till hållbar livsmedelsupphandling
  • Matlagning och menyer för planeten och hälsan
  • Whole School Food Approach (WSFA) som syftar till att alla på skolan ska kunna skapa pedagogiska mataktiviteter tillsammans.

Hållbar livsmedelsupphandling är ett viktigt verktyg som kan användas för att se till att alla får tillgång till hälsosam mat, oavsett bakgrund.

 – Över 10 000 skolkökskockar och annan personal runt om i Europa kommer att utbildas i att laga hållbara skolluncher, vilket förstås kommer att gynna planeten, säger Ulrika Backlund, projektledare, WWF.

Sidan publicerades