Scandinav

200 fler elever i kommunala högstadiet nästa läsår

Måndag 8 mars får du som vårdnadshavare besked om skolplacering för ditt barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 i kommunal skola höstterminen 2021. 93 procent av eleverna som ska börja förskoleklass och 99 procent av eleverna som ska börja årskurs 7 har fått sina förstahandsönskemål. Cirka 200 fler elever börjar högstadiet till hösten och hela den ökningen sker i eller till kommunala skolor.

– Det är glädjande att den kommunala skolan i ännu högre grad än tidigare attraherar elever och vårdnadshavare. Vi har hög andel behöriga lärare, en väl utbyggd elevhälsa och erbjuder en trygg skolmiljö som leder till hög måluppfyllelse för våra elever, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör.

Vårdnadshavare som sökt kommunal skola, eller som valt att stanna kvar på en kommunal skola där högstadiet finns är 95%. Störst ökning av elever sker till Bräntbergsskolan, Ersängsskolan, Grubbeskolan, Hagaskolan, Teg centralskola och Sävar skola. Maja Beskowskolan är fortfarande den högstadieskola som har flest sökande och flest elever till årskurs 7.

Stor ökning av sexåringar i vissa områden

Totalt är det ungefär lika många 6-åringar som ska börja förskoleklass nu som tidigare år. Däremot ökar antalet barn kraftigt i de västra stadsdelarna och Grisbackaskolan planerar för ytterligare en klass nästa läsår. Även Östra Ersboda ökar medan det är färre barn på Västra Ersboda och Mariehem. Kasamarks skola har fler sökande till sin skola än tidigare år och skolan kan i år inte ta emot alla elever vars vårdnadshavare sökt plats där.

Bra att tänka på efter placeringsbesked

Förändringar av skolplaceringar kan ske ända fram till skolstart, exempelvis om elever flyttar eller ansöker om skolbyte. Lediga platser fördelas då enligt kommunens urvalsregler till barn vars vårdnadshavare ansökt om byte av skola.

När du fått placeringsbesked är det läge att ansöka eller säga upp fritidshemsplats, ansöka om skolskjuts vid exempelvis växelvis boende och ansöka om modersmålsundervisning inför skolstart. Alla dessa förberedelser underlättar skolans fortsatta planering av personalbemanning, klassindelningar, scheman och annat.

Mer information om placeringsbesked

Kontakt

Vid frågor om skolplaceringsbesked, kontakta Pedagogiska placeringsenheten på telefon: 090-16 66 50 eller mejl: ppe@umea.se

Sidan publicerades