Ansök om skolskjuts inför hösten

Om ditt barn har växelvis boende, vistas deltid på fritidshem eller om ni har valt annan skola än anvisad ska du ansöka om skolskjuts senast 1 juni inför skolstart höstterminen 2022.

Ansökan måste göras inför varje nytt läsår i grundskolan och grundsärskolan. Eftersom många ansökningar ska behandlas inför skolstart måste ansökan vara gjord senast 1 juni för att ditt barn ska få skolskjuts från första skoldagen efter sommaren.

Sena ansökningar behandlas löpande och därför finns ingen garanti att skolskjutsen är klar inför skolstart.

Sidan publicerades