Matematiklektion

Fortsatt delvis distans på högstadiet

Elever på kommunala högstadieskolor får delvis distansundervisning fram till Valborg, till och med torsdag 29 april. Skolhuvudmannens beslut sker efter samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare utifrån pandemiläget. Elever i årskurs 7–9 växlar var tredje vecka mellan att ha närundervisning i skolan och på distans. Elever i grundsärskolan och elever som riskerar att inte nå målen berörs inte av beslutet och får undervisning på skolan.

– Tyvärr är smittläget ännu inte på en sådan nivå att vi kan gå tillbaka till närundervisning och vår region har fortsatt särskilda rekommendationer. Vi bedriver därför fortsatt delvis distans fram till Valborg på våra högstadieskolor, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Elever och vårdnadshavare får information från sin skola om hur undervisningen kommer att utformas under den här tidsbestämda perioden 12 april till och med 29 april.

Sidan publicerades