Bild

Fortsatt delvis distansundervisning på högstadie- och gymnasieskolor

De kommunala högstadie- och gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning 3–28 maj.
– Tyvärr är smittspridningen i Umeåområdet hög, den positiva trend som exempelvis finns i Södra Lappland finns inte här. Vi har därför efter samråd med smittskyddsläkare på Region Västerbotten beslutat att förlänga nuvarande beslut om delvis distansundervisning. Om smittläget ytterligare försämras kan vi snabbt övergå till distansundervisning på heltid, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Delvis distansundervisning innebär att elever i årskurs 7–9 växlar veckor mellan att ha närundervisning i skolan och på distans. Elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet får närundervisning på skolan varannan vecka medan årskurs 3 får närundervisning på heltid på skolorna.

Precis som tidigare undantas elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen på gymnasieskolan samt elever och elevgrupper som i övrigt har visat sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans.

Rektor beslutar utifrån behov och förutsättningar

Rektor på varje skola fattar beslut om organiseringen och prioriteringen av distansstudier utifrån identifierade behov och förutsättningar. Vidare har rektor möjlighet att ge dispens för elever att även under perioder av distansundervisning komma till skolan för att genomföra nödvändiga examinationer eller praktiska moment där så krävs för att komma vidare i kurserna.

Elever och vårdnadshavare får information från sin skola kring hur undervisningen kommer att utformas.

Sidan publicerades