Påverkas din avgift för fritidshem av förändringar?

Du som har barn på fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg betalar avgift för platsen. Avgiften beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomster där barnet är folkbokförd. Bor barnet deltid i två hushåll ska det anmälas till kommunen på särskild blankett för avtal om delad faktura. Båda hushållen ska uppge inkomstuppgift.

Från 1 januari 2022 ändras inkomsttaket till 52 410 kronor. Har hushållet inkomster över denna nivå är avgiften den högsta. Likaså betalar du högsta avgift om du inte lämnar någon inkomstuppgift till Umeå kommun.

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter om de förändras. Har du inte uppdaterat dem det senaste året, kommer du att få ett sms och mejl med påminnelse om att uppdatera inkomstuppgift. Om du inte lämnar inkomstuppgift efter uppmaning så kommer du att debiteras högsta avgift tills du inkommer med rätt inkomstuppgift.

Mer information och meddela inkomst: www.umea.se/inkomstuppgift

Sidan publicerades