Placeringsbesked inför höstens skolstart

Onsdag 2 mars får du som är vårdnadshavare besked om skolplacering inför förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2022. Nästan alla som har önskat kommunal skola har fått sitt förstahandsönskemål uppfyllt.

Av de som önskat kommunal skola i årskurs 7 har 99,5 procent fått sitt förstahandsönskemål. Totala antalet elever är ungefär lika som förra året men en stor ökning av elever i årskurs 7 sker på Grubbeskolan, Maja Beskowskolan och Hagaskolan.

Stor ökning av sexåringar i vissa områden

83 procent av vårdnadshavarna har önskat skola till förskoleklass. Av de som önskat kommunal skola har 95 procent fått sitt förstahandsönskemål.

Totalt är det ungefär lika många 6-åringar som ska börja förskoleklass nu som tidigare år. Däremot ökar antalet 6-åringar kraftigt i vissa områden. Det gör att Ersdungens skola, Mariehemskolan, Hedlundaskolan, Linblommans skola samt Stöcke skola får betydligt fler elever i förskoleklass jämfört med förra året. Antal klasser kommer därför att behöva utökas nästa läsår.

– Det har i år inte varit möjligt att tillgodose alla vårdnadshavares förstahandsönskemål till Hagaskolan, Röbäcks skola, Sjöfruskolan samt Sofiehemsskolan. Vårdnadshavare som inte är nöjda med sin skolplacering måste då göra en ansökan, det gäller även de som flyttar in till kommunen eller inom kommunen, säger Agneta Sjöstedt, enhetschef Pedagogiska placeringsenheten.

Förändringar av skolplaceringar kan ske ändra fram till skolstart, exempelvis om elever flyttar eller ansöker om skolbyte. Lediga platser fördelas då enligt kommunens urvalsregler till barn vars vårdnadshavare ansökt om byte av skola.

Om du har frågor om ditt skolplaceringsbesked kontakta Pedagogiska placeringsenheten, se telefontider och kontaktuppgifter här nedan.

Att göra efter placeringsbesked

Efter att du fått placeringsbesked är det läge att ansöka eller säga upp fritidshemsplats, ansöka om skolskjuts vid exempelvis växelvis boende och ansöka om modersmålsundervisning inför skolstart. Se www.umea.se/skolplacering

– Alla dessa förberedelser underlättar skolans fortsatta planering av personalbemanning, klassindelningar, scheman och annat som ska vara klart innan sommaren, säger Agneta Sjöstedt.

Mer information

Fakta förskoleklass

  • Det är ungefär lika många elever som börjar i förskoleklass höstterminen 2022 jämfört med året innan, cirka 1 500 barn.
  • 95 procent har fått sina förstahandsönskemål av kommunal skola tillgodosedda.
  • Fördelningen av elever i kommunala respektive fristående skolor är samma som året innan, 94 procent i kommunala och 6 procent i fristående.

Fakta årskurs 7

  • Det är ungefär lika många elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2022 jämfört med året innan, cirka 1 500 barn. Bland kommunala skolor finns tio skolor som har mellan- och högstadium och fem skolor med enbart högstadium.
  • 99,5 procent har fått sina förstahandsönskemål av kommunal skola tillgodosedda.
  • Fördelningen av elever i kommunala respektive fristående skolor är samma som året innan, 80 procent i kommunala och 20 procent i fristående.
Sidan publicerades