Språkdusch i minoritetsspråk för unga

Lördag 1 oktober erbjuds barn och unga 1–19 år att mötas för att språka sitt förvaltningsspråk, stärka sin kultur och sin identitet. Välkommen till språkdusch på finska, meänkieli och samiska, varieteterna sydsamiska och umesamiska.

För de yngre barnen erbjuder vi olika aktiviteter utomhus kopplat till höstens årstid som lekar, sånger, skapande och naturbingo. Med de äldre övar vi på ord kopplade till årstiden med hjälp av olika samarbetsövningar.

Språkdusch i finska, meänkieli och samiska
Lördag 1 oktober 2022
Finska och meänkieli: Lundagårds förskola (Vit och Mörkblå hemvist)
Samiska: Snöflingans förskola (Hublluo)

Välkommen att anmäla ditt barn!

Kontakt

Anneli Fors Alajääskö
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
anneli.alajaasko@umea.se

Ulla Kinnunen
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
ulla.kinnunen-nassiri@umea.se

Sidan publicerades