Bild

Snart dags att söka skola inför förskoleklass och årskurs 7 höstterminen 2022

I januari varje år genomförs önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7 kommande läsår. Använd kommunens e-tjänst under sökperioden 12–24 januari 2022 för att önska skolplacering inför läsåret 2022–2023. Du som vårdnadshavare till ett barn som nästa läsår börjar förskoleklass eller årskurs 7 får brev hemskickat när sökperioden startar. Brevet skickas till den adress där barnet är folkbokfört.

Kommunen försöker så långt som möjligt tillgodose dina önskemål vid placering på kommunal skola. Om skolplacering inte kan erbjudas på något av dina önskemål placeras ditt barn på en kommunal skola utifrån relativ närhet.

Alla vårdnadshavare får besked om skolplacering i mars inför skolstart hösten 2022.

Ditt barn får en skolplacering även utan ansökan

Alla barn som fyller sex år under 2022 har skolplikt. Barn som är folkbokförda i Umeå kommun och ska börja förskoleklass eller årskurs 7 får en skolplacering även om du som vårdnadshavare inte registrerar några önskemål under sökperioden. Ditt barn blir då placerad på en skola i närområdet eller dit skolskjuts anordnas.

Om ditt barn går i årskurs 6 på en skola som har högstadium och vill fortsätta där, behöver du inte göra en ansökan. Barnet har då en garanterad plats på den skolan.

Mer information om ansökan finns på: www.umea.se/sokaskola

Sidan publicerades