Åtgärder för att minska smittspridning på gymnasieskolorna

Inför skolstarten och höstterminen är målbilden är att gymnasie- och vuxenutbildningen endast ska nyttja 70 procent av skolornas lokaler. Beslutet gäller både för gymnasieskolan och Umevux.

För gymnasieskolan kan detta exempelvis ske genom att årskurs 1 har sin undervisning på plats på skolan, medan elever i årskurs 2 och 3 har fjärr- och distansundervisning varannan vecka och undervisning på plats på skolan varannan vecka. I ett första skede gäller beslutet fram till höstlovet. Det övergripande syftet är att minska smittspridningen och långsiktigt säkra elevernas utbildning samt elever och medarbetares arbetsmiljösituation.

Grund till förändring

Förändringen grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 10 augusti kring möjligheten att hålla avstånd till varandra samt att alla instanser i landet behöver göra sitt yttersta för att möjliggöra detta. Att möjliggöra fjärr-och distansundervisning för ett antal elever skulle frigöra lektionssalar på skolorna, minska trängseln i kollektivtrafiken samt öka personalens möjligheter att arbeta hemifrån.

Årets skolstart kommer också att bli mer differentierad än tidigare. Den kommer att ske klassvis och fördelas över en längre tidsperiod under den första skoldagen.

Lärarfacken är informerade av arbetsgivaren och har varit delaktiga i diskussionerna. Förändringen görs men hänsyn till det systematiska arbetsmiljöarbetet och en risk- och konsekvensanalys ska genomföras.

Sidan publicerades