Delvis distansundervisning på högstadie- och gymnasieskolor fram till skolavslutning

De kommunala högstadie- och gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till skolavslutningen. Grundskolor har skolavslutning tisdag 15 juni och gymnasieskolor onsdag 16 juni.

– Vi har efter samråd med smittskyddsläkare på Region Västerbotten beslutat att förlänga delvis distansundervisning för att inte riskera att smittläget försämras de sista skoldagarna innan sommarlov, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Precis som tidigare undantas elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen på gymnasieskolan samt elever och elevgrupper som i övrigt har visat sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans.

Elever och vårdnadshavare får information från sin skola kring hur undervisningen kommer att utformas inom ramen för skolhuvudmannens beslut.

Studenten och skolavslutningar blir utan publik

I Västerbotten kommer alla skolavslutningar och examen i grundskola och gymnasieskola ske utan närvarande vårdnadshavare, anhöriga och andra externa besökare. Detta efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

För gymnasieelever som tar studenten på kommunala skolor sker det traditionella ”utspringet” klassvis och utan publik. Det innebär att det inte får förekomma några folksamlingar på skolgården.

Även inom grundskolan genomförs skolavslutningarna i mindre grupper och utan släkt och vänner. Någon samling av skolans elever kommer inte att genomföras, varken utomhus eller inomhus. Varje skola kommer att anpassa sina avslutningar så att det passar skolans förutsättningar. Lösningarna kommer därför att se olika ut mellan skolorna.

Sidan publicerades