Bild

Fortsatt delvis distansundervisning men årskurs tre får närundervisning

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till valborg (till och med torsdag 29 april). Årskurs 3 får dock närundervisning på heltid på skolorna efter påsklovet.
– Pandemiläget gör att vi måste fortsätta med delvis distansundervisning, inom ramen för detta görs vissa anpassningar som innebär att eleverna i årskurs 3 ges närundervisning. Om smittläget försämras har vi en dock en beredskap att övergå till distansundervisning på heltid, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Efter påsklovet får också årskurs 1 och 2 närundervisning varannan vecka. Under de sista månaderna av skolåret är beläggningen i lektionssalarna mindre då många elever har praktik och det förekommer också många andra schemabrytande aktiviteter. Beslutet är taget i samråd med Region Västerbotten.
– Vi ser ett oerhört stort behov av att eleverna får vara på plats på skolorna. Eleverna behöver bättre förutsättningar för att nå en gymnasieexamen eller godkända betyg för att komma vidare i sina gymnasiestudier. Om vi fortsätter enligt nuvarande modell riskerar vi att utbildningsskulden blir ohanterlig, säger Pontus Clarin, områdeschef gymnasieskola.

Rektor beslutar utifrån behov och förutsättningar

Rektor på varje skola fattar beslut om organiseringen och prioriteringen av distansstudier utifrån identifierade behov och förutsättningar. Precis som tidigare undantas gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen och elever och elevgrupper som i övrigt har visat sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans. Vidare har rektor möjlighet att ge dispens för elever att även under perioder av distansundervisning komma till skolan för att genomföra nödvändiga examinationer eller praktiska moment där så krävs för att komma vidare i kurserna.

Sedan tidigare har stödverksamheten byggts ut på samtliga gymnasieskolor med fler studiestödspass, både digitala och fysiska (covid-anpassade och utanför ordinarie skoltid) för att minska riskerna för ett kunskapstapp och en eftersläpning i elevernas studier.

Kontakt

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Nicklas Wallmark
biträdande utbildningsdirektör, gymnasieskola, arbetsmarknad och vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Pontus Clarin,
områdeschef, gymnasieskola
070-397 24 05
pontus.clarin@umea.se

Sidan publicerades