Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Bild

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna.
– Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Beslutet är fattat utifrån det allvarliga coronaläget i Västerbotten och de nya, mer omfattande, rekommendationerna från Region Västerbotten.
– Vi ser endast en marginell ökad smittspridning bland elever och personal inom de kommunala gymnasieskolorna. Genom det här beslutet hoppas vi kunna bidra till att vi inte får samma smittspridning som vi redan sett i stora delar av länet. Målsättningen är fortfarande att i det längsta undvika att helt behöva övergå till distansstudier, säger Pontus Clarin, områdeschef gymnasieskola.

Rektor beslutar utifrån behov och förutsättningar

Rektor på varje skola fattar beslut om organiseringen och prioriteringen av distansstudier utifrån identifierade behov och förutsättningar. Precis som tidigare undantas gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen och elever och elevgrupper som i övrigt har visat sig ha svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans. Vidare har rektor möjlighet att ge dispens för elever att även under perioder av distansundervisning komma till skolan för att genomföra nödvändiga examinationer eller praktiska moment där så krävs för att komma vidare i kurserna.

Kopplat till dessa åtgärder byggs stödverksamheten ut på samtliga gymnasieskolor med fler studiestödspass, både digitala och fysiska (covid-anpassade och utanför ordinarie skoltid) för att minska riskerna för ett kunskapstapp och en eftersläpning i elevernas studier.

Kontakt

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Nicklas Wallmark
biträdande utbildningsdirektör, gymnasieskola, arbetsmarknad och vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Pontus Clarin,
områdeschef, gymnasieskola
070-397 24 05
pontus.clarin@umea.se

Sidan publicerades