Studentmössa höjs i luften.

Studenten och skolavslutningar genomförs utan publik

Precis som förra året kommer studenten och skolavslutningar att genomföras i mindre grupper och utan närvarande släkt och vänner. Pandemiläget kräver det och beslutet är fattat på inrådan av smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

– Smittspridningen av covid-19 är tyvärr för hög i Umeåområdet. Vi hoppas att det finns förståelse för att alla måste anpassa sig utifrån det allvarliga läge vi fortfarande befinner oss i, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, Umeå kommun.

Utgångspunkten i Västerbotten är att skolavslutning och examen i grundskola och gymnasieskola sker utan närvarande vårdnadshavare, anhöriga och andra externa besökare 2021. Detta med utgångspunkt från rådande regleringar och riktlinjer. Samtliga kommuner, Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom denna inriktning. För gymnasieelever som tar studenten på kommunala skolor betyder det att betygsutdelning sker i klassrummet och att det traditionella ”utspringet” görs klassvis och utan publik. Det innebär att det inte får förekomma några folksamlingar på skolgården.

Även inom grundskolan genomförs skolavslutningarna i mindre grupper och utan släkt och vänner. Någon samling av skolans elever kommer inte att genomföras, varken utomhus eller inomhus. Varje skola kommer att anpassa sina avslutningar så att det passar skolans förutsättningar. Lösningarna kommer därför att se olika ut mellan skolorna.

– Även om det inte blir en traditionell avslutning med publik så kommer vi att ordna fina avslutningar, säger Ann-Christine Gradin.

När det gäller eventuell filmning och webbsändning av avslutningen är kommunens bedömning att det saknas stöd för detta i skollagen, samt att det finns risk för att skyddade personuppgifter röjs. Det innebär att förvaltningsledningen anser att det inte är möjligt för verksamheterna att filma, livesända eller visa förinspelat material i samband med skolavslutningen.

Sidan publicerades