Språkdusch för unga på finska, meänkieli och samiska

Välkommen till språkdusch på finska, meänkieli och samiska varieteterna sydsamiska och umesamiska. Lördag 1 oktober erbjuds barn och unga 1–19 år att mötas för att språka sitt förvaltningsspråk, stärka sin kultur och sin identitet.

För de yngre barnen erbjuder vi olika aktiviteter utomhus kopplat till höstens årstid såsom lekar, sånger, skapande och naturbingo. Med de äldre övar vi på ord kopplade till årstiden med hjälp av olika samarbetsövningar.

Tid: Lördag 1 oktober 2022.

Plats: Finska och meänkieli på Lundagårds förskola (Vit och Mörkblå hemvist). Samiska på Snöflingans förskola (Hublluo).

Välkommen att anmäla ditt barn!

Kontakt

Anneli Fors Alajääskö
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
anneli.alajaasko@umea.se

Ulla Kinnunen
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
ulla.kinnunen-nassiri@umea.se

Sidan publicerades