Nytt projekt för ukrainska flyktingar: Care – Prepare for work

Från och med januari 2023 är Umeå kommuns arbetsmarknads- och integrationsavdelning igång med projektet Care – Prepare for work. Det går ut på att förbereda ukrainska flyktingar i norra Sverige för arbete inom fyra bristyrkesområden; vård och omsorg, restaurang och service, pedagogisk verksamhet och barnomsorg samt lager, transport och bygg.

Intensiv yrkessvenska, arbetsmarknadskunskap och ett hälsoarbete kombineras med kortare praktikperioder och målet är anställning. Projektet strävar efter att minst 80 deltagare finner sin plats på arbetsmarknaden i Umeå och i Västerbotten innan projekttiden löper ut sista augusti i år. Ukrainska flyktingar boende i närliggande kommuner är välkomna att delta.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden med 5,2 miljoner kronor.

Kontakt

Är du arbetsgivare och intresserad av projektet?
Olivia Jonsson Ollander
projektledare
olivia.jonsson.ollander@umea.se

Kommer du från Ukraina och vill delta?
Nataliia Berglund Vorona
språkstödjare
nataliia.berglundvorona@umea.se

Sidan publicerades