Projekt gör ukrainska flyktingar redo för arbete

Nya medel är beviljade till projektet "Fast Care – Prepare for work". Det går ut på att förbereda ukrainska flyktingar i norra Sverige för arbetsmarknaden inom fyra bristyrkesområden: vård och omsorg, restaurang och service, pedagogisk verksamhet och barnomsorg samt lager, transport och bygg. Intensiv yrkessvenska kombineras med arbetsmarknadskunskap och hälsoarbete.

Fokus ligger även på att öka kunskapen om samhället och lokalsamhället samt öka delaktigheten i lokalsamhället. Målsättning: 80 procent av deltagarna befinner sig i sysselsättning vid avslutat projekt.

Projektet strävar efter att nå minst 60 deltagare innan projekttiden löper ut sista mars 2024. Ukrainska flyktingar boende i närliggande kommuner är välkomna att delta.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden med 4 975 049 kronor.

Resultatet av projektet Care – Prepare for work (december 2022-september2023)

Kontakt

Är du arbetsgivare och intresserad av projektet?

Olivia Jonsson Ollander
projektledare
olivia.jonsson.ollander@umea.se

Kommer du från Ukraina och vill delta?

Nataliia Berglund Vorona
språkstödjare
nataliia.berglundvorona@umea.se

Sidan publicerades