Projekt ger ukrainare inträde på arbetsmarknaden

Kommunens arbetsmarknads- och integrationsavdelning har beviljats medel från länsstyrelsen för utbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning. Målgruppen inkluderar även ukrainare som har kommit under det så kallade massflyktsdirektivet.

Syftet med projektet är att möjliggöra för nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning eller erfarenhet inom densamma att komma ut i arbetslivet samt att möta det kompetensförsörjningsbehov som finns inom vård och omsorg på både kommunal och regional nivå.

För att antas till projektet krävs att sökanden har utbildning i och/eller arbetslivserfarenhet av arbete inom vård och omsorg. De antagna deltagarna erbjuds heltidsstudier i svenska med fokus på termer som används inom vården. Utöver studier i svenska får deltagarna även göra studiebesök för att träffa vårdpersonal och observera hur arbetet läggs upp på olika vårdinrättningar i kommunen. Projektverksamheten bjuder dessutom in yrkesverksamma gäster till klassrummet för att berätta om sitt specifika vårdyrke, samt chefer och rekryterare från olika enheter. Studierna leds av en lärare i svenska som andraspråk med stöd av en språkstödjare i ukrainska och ryska.

I dagsläget deltar 20 flyktingar från Ukraina, och verksamheten har ett löpande intag allteftersom fler anländer till Umeå.

Förhoppning om fortsättning på projektet

Vårda Umeå pågår mellan september och december i år. Planen är att i höst söka ytterligare medel från Europeiska socialfonden för att kunna fortsätta under 2023 och då också bredda undervisningen till att inkludera yrkessvenska inom fler bristyrken.

Kontakt

Josefin Denman
projektledare, Salam familj
070-274 2797
josefin.denman@umea.se

Sidan publicerades