Särskola

Inför ett mottagande i särskolan ska en utredning göras, utredningen består av fyra bedömningar; pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk. Ett mottagandeteam som består av samordnare för särskolan, specialpedagog, två skolpsykologer och en medicinskt ledningsansvarig handlägger och bereder beslut. Beslutet om mottagande fattas sedan av utbildningsdirektören. Alla steg sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ansöker om mottagande i särskolan. För information om ansökning kontakta samordnaren för särskolan.

Läs mer på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om särskilt stöd och service (LSS) ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stor hänsyn tas till varje enskilt barn.

Ansvarig är Region Västerbotten, barn- och ungdomshabilitering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades