Grundsärskola och inriktning träningsskola

Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år och har även rätt till ett till två extra skolår om eleven ej nått upp till kunskapsmålen. En individuell utvecklingsplan ska upprättas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Grundsärskolans kursplaner omfattar tretton ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andra språk och teknik.

Inriktningen träningsskolans kursplaner omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Fritidshem efter skoltid

På respektive särskola finns en fritidsavdelning för elever i särskolan. Fritidsplats kan nyttjas till det kalenderår som eleven fyller 12 år.

Socialtjänsten erbjuder korttidsvistelse för barn och unga för elever från 12 år.

 

Sidan publicerades