Gymnasiesärskola

I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan en möjlighet till personlig utveckling. Gymnasiesärskolan är mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Alla program inom gymnasiesärskolan är fyra år och gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program. Nationella program består av kurser som tillsammans blir 2 500 poäng. Individuella program innehåller ämnesområden med totalt 3 600 undervisningstimmar. Alla elever i gymnasiesärskolan har en individuell studieplan.

Elever inom ett nationellt program på gymnasiesärskolan kan läsa en kombination av kurser från gymnasieskolan eller ämnesområden från gymnasiesärskolans individuella program. Rektor bestämmer vad man kan kombinera.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden. Rektor bestämmer även här vad man kan kombinera.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Arbetsplatsförlagt lärande – APL innebär att eleverna lär sig på en arbetsplats utanför skolan. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor. Det betyder att som elev får man möjlighet att prova på arbete på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Skolans rektor bestämmer vilken eller vilka kurser som innehåller arbetsplatsförlagt lärande och skolan ordnar en praktikplats till eleven.

Inom individuellt program kan eleven ha praktik om det är bra för eleven.

Betyg

På de nationella programmen sätter man betyg på varje avslutad kurs enligt skalan A–E.

Gymnasiesärskolebevis

Eleven får efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolan nationella och individuella program ett gymnasiesärskole­bevis. I gymnasiesärskolebeviset står det vad eleven har lärt sig under de fyra åren på gymnasiesärskolan. Där står det vilket program eleven har gått, vilka kurser eleven har läst och vilka betyg eleven uppnått.

I beviset finns också information om gymnasiesärskolearbetet och det arbetsplatsförlagda lärande som finns inom nationella program samt den praktik som kan göras inom det individuella programmet.

Sidan publicerades www.umea.se/gymnasiesarskolan