Komvux som anpassad utbildning – Lärvux

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå – Lärvux – bygger vidare på tidigare kunskaper och utgår från sökandes intressen och behov. Man är behörig att söka från det år man fyller 20 år och ingen övre åldersgräns finns.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som erbjuds på den obligatoriska anpassade grundskolan eller kurser på nationella och specialutformade program i anpassad gymnasieskola.

Vid studiestart gör den studerande och läraren en studieplanering som utgår ifrån varje studerandes behov och intressen. Antagning sker kontinuerligt över året i mån av plats.

Studierna kan kombineras med daglig verksamhet eller arbete.

Mer information (egen webbplats på skola.umea.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades