Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Lärvux egen webbplats på skola.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå – Lärvux är till för personer över 20 år som har en funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada som gör att man behöver längre tid för inlärning.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som erbjuds på den obligatoriska särskolan eller kurser på nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan.

Vid studiestart gör den studerande och läraren en studieplanering som utgår ifrån varje studerandes behov och intressen. Antagning sker kontinuerligt över året i mån av plats.

Studierna kan kombineras med daglig verksamhet eller arbete.

Sidan publicerades