Beställning av studiehandledning

Fristående huvudmän som tecknat avtal med Umeå kommun med avseende på modersmål ges också möjlighet att köpa studiehandledning på elevens starkaste språk.

Studiehandledning

Elever i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiet och gymnasiesärskolan kan få studiehandledning i skolans olika ämnen och kurser. Studiehandledning är till för elever som behöver stöd på sitt starkaste språk. Studiehandledningen ska leda till att eleverna inhämtar ämneskunskaper parallellt med att de lär sig svenska språket.

För att studiehandledningen ska bli framgångsrik för eleven krävs att

  • läraren först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper
  • insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov
  • skolan har kompetens om flerspråkighet
  • studiehandledaren och elevens lärare samverkar
  • undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande.

Studiehandledning kan ges inför, under eller efter en lektion. Hur studie­hand­ledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska. Den kan ges i form av extra anpassning som en del av elevens ordinarie undervisning eller som särskilt stöd.

Tillfällig insats

Studiehandledning på elevens starkaste språk kan också ges som en tillfällig insats i form av extra anpassning. Det gäller främst i två fall:

  • Eleven har goda kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men har aldrig tidigare arbetat med ett särskilt moment i det aktuella ämnet.
  • Eleven går delvis i förberedelseklass eller motsvarande och behöver en introduktion till ämnesundervisning i de ämnen hon eller han läser i sin ordinarie undervisningsgrupp.

Ansökan om studiehandledning görs av rektor eller av den rektor utser.

Kontakt

Grundskolan

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Gymnasiet

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-162629
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Sidan publicerades