Beställning modersmålsundervisning

För fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun görs beställningar enligt fastställda rutiner.

Beställningsperiod för modersmålsundervisning läsåret 2021/2022 är 15 februari–30 april för grundskolan och 1 mars–31 maj för gymnasiet.

Kontakt Kompetenscentrum för flerspråkighet

Grundskolan

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Gymnasiet

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-162629
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Sidan publicerades