Asbest

Asbest har använts främst som isolering, fyllmedel, armering, brandskydd, alkaliskydd (på undersidan av plastmattor) och bullerdämpning. Asbest återfinns bland annat runt rör, i ventilationsanläggningar, i kakelfix och kakelfog, i golvmattor och golvplattor, i "svartlim" under mattor och plattor eller som rester under nya mattor då man avlägsnat äldre mattor och plattor, som tätningsband i värmepannor och i branddörrar.

Asbest förekommer också som asbestcement, så kallad eternit i korrigerade och plana skivor för tak och väggbeklädnad inom- och utomhus, som ventilationskanaler och fönsterbräden med mera. Perforerade vägg- och takbeklädnader inomhus kan även de bestå av asbestcement. Asbest förekommer också i mjukfogar.

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Vid bearbetning eller rivning av material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer. Dessa fibrer är små och lätta och kan sväva fritt i luften, ofta i flera dygn. De lösa asbestfibrerna förs med inandningsluften via luftvägarna in i lungorna.

Anlita behörig saneringsföretag

Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på  50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Asbest är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. För större mängd asbestavfall hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sidan publicerades