Batterier

I samband med byggnation och rivning förekommer batterier främst som inbyggda batterier i elektriska utrustningar och installationer, backupbatterier för reservkraft, larm och belysning och små batterier för handverktyg och apparater.

Hantering

Alla batterier ska samlas in och förvaras på ett skyddat sätt. Batterier får inte blandas med annat avfall. Apparater med inbyggda batterier hanteras som elavfall och utgör då nästan uteslutande farligt avfall. Batterier som innehåller farliga ämnen som bly, nickel, kadmium eller kvicksilver är farligt avfall.

Batterier är ofta farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling.
  • Privatpersoner kan lämna batterier på kommunens Återvinningscentraler, småbatterier kan även lämnas i en batteriholk.
Sidan publicerades