Brandvarnare och rökdetektorer

Radioaktiva strålkällor finns i brandvarnare och i joniserande rökdetektorer.

Rökdetektorer ingår i automatiska brandlarmansläggningar för industrier, offentliga lokaler et cetera.

Joniserande brandvarnare använder sig av en radioaktiv källa för att upptäcka rök.

Optiska brandvarnare använder sig av en ljuskänslig sensor för att upptäcka rök.

Hantering

Rökdetektorer och brandvarnare ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Efter brandvarnaren hamnat hos godkänd mottagare plockas strålkällan bort för slutlig förvaring i bergrum i Studsvik.

Elkretsen uppger att ungefär en fjärdedel av alla brandvarnare som slängs i dag innehåller joniserande strålning.

Kasserade rökdetektorer och brandvarnare är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns.
  • Privatpersoner kan lämna brandvarnare på kommunens återvinningscentraler.
Sidan publicerades