Fönster eller isolerrutor med PCB

Förseglingsmassan i äldre isolerrutor från perioden 1956-1980 kan innehålla PCB (polyklorerade bifenyler).

PCB är ett av våra mest kända miljögifter och kan påverka nervsystem och fortplantningsförmågan hos människor och djur. PCB är ett långlivat miljögift som bland annat återfunnits i fisk.

Flertalet svensktillverkade isolerrutor med PCB är från perioden 1965–73, men man har funnit importerade isolerrutor från 1980 som innehöll PCB. De flesta isolerrutor är stämplade med tillverkarens namn och tillverkningsdatum mellan rutorna, till exempel 6711 vilket betyder att rutan är tillverkad i november 1967.

Lödda isolerrutor innehåller inte PCB, däremot är karmen ofta av bly. Isolerrutor från Emmaboda och Pilkington (Astral) kan innehålla PCB.

Isolerrutor innehållande PCB som demonteras blir farligt avfall och måste tas omhand så att det inte finns risk för att PCB läcker ut i miljön. Det ställs speciella krav på dokumentation och märkning, lagring, transport och destruktion.

Mer information om PCB-rutor finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns.

Illustration av genomskärning av ett fönster.
Sidan publicerades