Golv

Halkskyddade PCB-golv

Plastbaserade halkskyddande golv med kornighet i ytan förekommer i äldre duschrum, storkök, lagerutrymmen, källarkorridorer, laborationslokaler med mera. Många gånger kan dessa golv vara inbyggda och svåra att hitta.

Halkskyddande golv som innehåller PCB (polyklorerade bifenyler) av fabrikat Acrydur lades mellan 1967 och 1973. Det är dock osäkert om det kan finnas golvmassor av äldre fabrikat varför PCB ska sökas i plastbaserade golvmassor från 1956.

Halkskyddande golv med exponerad yta som innehåller PCB, avger PCB i samband med tvätt och slitage och fungerar därmed som en öppen spridningskälla. Dessa bör därför snarast avlägsnas.

Mer information om PCB-golv finns på www.sanerapcb.nu.

Hantering

Sanering och borttagande av PCB-haltiga golv är anmälningspliktigt och ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast tre veckor innan åtgärden påbörjas. Sanering ska utföras av företag som har kunskap och genomgått utbildning enligt SFR, svenska fogbranschen eller annan likvärdig utbildning.

Golv innehållande PCB är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns. I anmälan om sanering ska bland annat mottagare av PCB-avfallet uppges.

Asbestmattor- och golvplattor

Äldre mattor och golvplattor kan innehålla asbest. Asbest användes som stärkande armering men även som slitage­skydd. Se bilderna som finns på hemsidan för exempel på "klassiska" asbestgolv.

Hantering

Se avsnitt Asbest.

Golv innehållande asbest är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns.

Plastmattor innehållande kadmium

Kadmium användes mycket under 60- och 70-talet som stabilisator och färgpigment i plastmattor och plastmaterial. Var uppmärksamma på plastmattor färgade gult, rött eller grönt från den perioden.

Hantering

Plast som innehåller kadmium bör inte materialåtervinnas.

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. För större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.

PVC-golv

PVC (polyvinylkloridplast) förekommer i golvmattor. PVC innehåller klor och kan även innehålla stabilisatorer av tungmetaller.

Hantering

PVC är en problematisk produkt med anledning av att det innehåller hälso- och miljöskadliga ämnen och att det inte finns någon riktigt bra metod att ta omhand PVC-avfall. Materialåtervinning av avfall är generellt att föredra framför förbränning och deponering, men inte för PVC. I de fall återvinningsmetoden inte avskiljer ingående farliga ämnen (som inte längre används) finns risk för att dessa hamnar i nya produkter.

Förbränning av PVC kan ge upphov till utsläpp av dioxiner och tungmetaller och medföra korrosionsproblem i förbränningsanläggningen. Det är därför viktigt att PVC endast förbränns i en avfallsförbränningsanläggning som har tillstånd för detta.

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. För större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.
Sidan publicerades