Isolering med freoner

Isolermaterial med freoner (CFC och HCFC) finns i kylskåp och frysar, garageportar, platsbyggda kylrum, skivisolering i byggnader och mark, sandwichkonstruktioner, runt fjärrvärmerör med mera.

Skadar ozonlagret

På 1970-talet upptäcktes att freoner skadar ozonlagret och har sedan dess börjat fasats ut. CFC och HCFC användes från mitten av 1960-talet, CFC slutade användas 1990 och HCFC 1997, då förbud mot användningen trädde i kraft.

Isolering som innehåller freoner är ofta färgad, till exempel ljusblå, rosa och lila markskivor av polystyren och gulaktigt polyuretanskum. Materialet innehåller förmodligen inte freoner om det finns små runda kulor i snittytan. Strukturen på snittytan hos ett material med freoner är tätare och består oftast av små blåsor. Säkrare metoder för identifiering är att bryta av en bit av materialet och testa förekomst av freoner med en läcksökare eller att analysera materialet.

Isolering, byggmaterial och kyl- och frysskåp med freoner är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.
Sidan publicerades